Onderzoek: waarom komt bio niet vooruit?

Onderzoeksplatform Investico deed, in opdracht van De Groene Amsterdammer en Trouw, onderzoek naar de redenen waarom de biologische landbouw zich niet ontwikkelt overeenkomstig de gestelde doelen. Conclusie is dat stimuleringsgelden relatief meer naar de gangbare sector gingen dan naar biologisch. Ook de Europese Commissie en de Rekenkamer komen tot de conclusie dat, hoewel achtereenvolgende ministers zich positief uitlieten over de biologische landbouw, de daadwerkelijke maatregelen om ‘biologisch’ te stimuleren, achterbleven.

Relatief veel middelen (172 miljoen euro) werden tussen 2012 en 2022 besteed aan kleinschalige verduurzaming als bloemrijke akkerranden, duurzaam dierenvoer of cursussen duurzaamheid, in veel gevallen vooral voor de meer intensievere landbouwbedrijven. een bedrag van 74 miljoen euro lging volledig  naar de intensieve sector voor o.a. luchtwassers, emissiearme stalvloeren of vermindering van het mestoverschot: veelal technologische oplossingen voor problemen binnen de intensieve veehouderij. Lees meer op de website van Investico: Bio voor de bühne.