missie en visie

Onze speerpunten

  • Belangenbehartiging voor de biologische melkveehouders in Nederland.
  • Contacten met overheid en NGO’s onderhouden en uitbouwen.
  • Aanvullende normen borgen binnen Nederland.
  • InitiĆ«ren van onderzoek.
  • Promotie van Bio-zuivel naar consumenten.
  • Sterkere verbinding met de burger en maatschappij ontwikkelen.
  • Met IFOAM Europese regelgeving vorm geven.
  • Verbindingen leggen door de gehele keten.
  • Programma Aanvullende Normen (AN): Ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van biologische zuivel in samenwerking met de biologische melkveehouders en zuivelverwerkers.