Missie en visie

Onze speerpunten

  • Belangenbehartiging van Nederlandse biologische melkveehouders (bij o.a. overheden, niet-gouvernementele organisaties)
  • Aanvullende Normen voor biologische melkveehouderij in Nederland borgen (i.s.m. biologische melkveehouders en zuivelverwerkers)
  • Europese regelgeving vorm geven met IFOAM beginselen
  • Sterkere verbinding met de burger en de maatschappij
  • Stimuleren van consumptie biologische zuivel
  • Versterken samenwerking in de keten
  • InitiĆ«ren en ondersteunen van onderzoek en kennisdeling