Natuur & Milieu: te veel bestrijdingsmiddelen in natuur en drinkwatergebieden

De uitzending van Vroege Vogels van 12 mei besteedde aandacht aan de grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die wordt aangetroffen in Natura 2000-gebieden. In 2009 verplichte de EU de lidstaten om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden (voor drinkwaterwinning) en de

Vertraging bij uitbetaling ecoregeling

De uitbetaling van de ecoregeling over 2023 heeft vertraging opgelopen, zo meldt Nieuwe Oogst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft dit

Geen Biobeurs in 2025

Bionext heeft besloten in 2025 geen Biobeurs te organiseren. Paulien Hoftijzer, projectleider Biobeurs, lichtte op Biojournaal toe waarom deze

Europees landbouwdebat door Nieuwe Oogst en LTO

Op maandag 27 mei organiseren Nieuwe Oogst en LTO een landbouwdebat met het oog op de Europese verkiezingen van 6 juni. De onderwerpen die aan bod

Samen de boer op voor bio!

De Natuurweide heeft de online community ‘ik ben bio’ opgezet. ‘Ik ben bio’ is een virtuele plaats waar bio-boeren, bio-burgers en bio-experts elkaar kunnen ontmoeten. Via ‘ik ben bio’ kunnen ze informatie, tips en ideeën delen over biologische voeding, de biologische landbouw en leuke, leerzame evenementen.  Zo dragen we uit dat ‘biologisch’ de toekomst heeft!

Onze speerpunten

 1. Belangenbehartiging van Nederlandse biologische melkveehouders (bij o.a. overheden, niet-gouvernementele organisaties)
 2. Aanvullende Normen voor biologische melkveehouderij in Nederland borgen (i.s.m. biologische melkveehouders en zuivelverwerkers)
 3. Europese regelgeving vorm geven met IFOAM beginselen
 4. Sterkere verbinding met de burger en de maatschappij
 5. Stimuleren van consumptie biologische zuivel
 6. Versterken samenwerking in de keten
 7. Initiëren en ondersteunen van onderzoek en kennisdeling

Een belangrijk uitgangspunt voor de biologische landbouw (en dus ook De Natuurweide), zijn de beginselen van IFOAM, de internationale federatie van biologische landbouwbewegingen en -organisaties. Deze beginselen (rond de thema’s gezondheid, billijkheid/eerlijkheid, ecologie en zorg) geven aan hoe om te gaan met dieren, natuur, milieu en elkaar.

Over De Natuurweide

Als De Natuurweide-leden werken we elke dag met veel trots en passie aan het vormgeven van het biologische gedachtegoed en de biologische productie.

 • Uit een sterke, intrinsieke motivatie kiezen wij voor biologische productie.
 • Een systeemlandbouw die veel beperkingen en regels kent, maar waar wij als ondernemers volledig achter staan.
 • Wij doen zelfs extra inspanningen om zaken die niet verplicht zijn, op te pakken omdat we het belangrijk vinden het biologische systeem nog verder te versterken.
 • Onze leden voelen zich thuis in het biologische systeem en dragen dit gezamenlijk via De Natuurweide uit.
Folkje Zigterman

Folkje Zigterman

Bestuurslid

Harrie Janssen

Harrie Janssen

Kwaliteitszetel

Henk Besten

Henk Besten

Bestuurslid

Joost van Dam

Joost van Dam

Penningmeester

Jos Elderink

Bestuurslid

Klaartje van Wijk

Klaartje Francissen

Kwaliteitszetel

Paul Brinkhof

Secretaris

Sybrand Bouma

Sybrand Bouma

Voorzitter

Onze partners: