De Natuurweide

Nieuws

Koeien & Kansen zoekt nieuwe enthousiaste deelnemers

Koeien & Kansen zoekt nieuwe enthousiaste deelnemers

Lees
21 van 2021 De successen van biologisch in Nederland

Samengevat de 21 grootste successen van het jaar 2021!

Lees
Presentatie "De (positieve) ontwikkelingen ronde de biologische landbouw"

Log in om dit artikel te kunnen lezen.

Interpretatie Europese Commissie over onthoornen
Lees
16 November 2021 Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Log in om dit artikel te kunnen lezen.

SWOT-analyse van de biologische sector
Lees
Deelnemers gezocht voor Pilot BioMonitor Melkveehouderij

Log in om dit artikel te kunnen lezen.

Gezocht: Deelnemers onderzoeksproject Wageningen Research

Onderzoeksproject naar natuurvriendelijke maatregelen die boeren kunnen nemen tegen giftige planten en parasieten op nattere veenbodems. Heb je een melk- en of vleesveebedrijf en is dit van toepassing op jouw bedrijf? Meld je dan aan! In de bijlage vind je informatie over het project en aanmelden.

Lees
Reactie op het (ontwerp) 7e actieprogramma nitraatrichtlijn.

Reactie van de Natuurweide op het (ontwerp) 7e actieprogramma nitraatrichtlijn

Log in om dit artikel te kunnen lezen.

Reactie Biohuis op het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Lees de reactie van Biohuis op het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Log in om dit artikel te kunnen lezen.

Overeenkomst stikstofreductie veehouderij - Biologisch apart genoemd in Kamerbrief minister Schouten

link naar de Tweede Kamer brief

Lees

De Natuurweide

De Natuurweide is de vereniging voor biologische melkveehouders in Nederland. Het doel van de Natuurweide is het behartigen van de belangen van de biologische melkveehouders. Iedereen kan lid worden van de Natuurweide. Er zijn verschillende mogelijkheden om lid te worden (bedrijfsleden, informatieleden en bedrijven in omschakeling).

Over Ons
o

Onze speerpunten

1. Belangenbehartiging voor de biologische melkveehouders in Nederland. 2. Contacten met overheid en NGO's onderhouden en uitbouwen. 3. Aanvullende normen borgen binnen Nederland. 4. Initiëren van onderzoek. 5. Promotie van Bio-zuivel naar consumenten. 6. Sterkere verbinding met de burger en maatschappij ontwikkelen. 7. Met IFOAM Europese regelgeving vorm geven. 8. Verbindingen leggen door de gehele keten. 9. Programma Aanvullende Normen (AN): Ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van biologische zuivel in samenwerking met de biologische melkveehouders en zuivelverwerkers.

Aanvullende normen

Samen de boer op voor bio!

De Natuurweide heeft de community ik ben bio. opgezet. Met ik ben bio. wil de Natuurweide zich sterk maken voor een actieve community waarin bio-boeren, bio-burgers en bio-experts elkaar kunnen ontmoeten en samen aan Nederland laten zien dat biologisch boeren, eten en denken de toekomst hebben.

Aanmelden

Gezondheid

Biologische Landbouw moet de gezondheid van bodem, plant, dier, mens en de planeet als een ondeelbaar geheel in stand houden en versterken.

Eerlijkheid

Biologische Landbouw moet gebaseerd zijn op relaties die eerlijkheid waarborgen m.b.t. de gemeenschappelijke omgeving en ontwikkelingsmogelijkheden.

Ecologie

Biologische Landbouw moet gebaseerd zijn op levende ecologische systemen en kringlopen, met hen meewerken, ze versterken en in stand houden.

Zorg

Biologische Landbouw moet met voorzorg en verantwoordelijkheid worden beoefend, om de gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en hun leefomgeving te beschermen.

Image Description

Missie

Visie

Het bevorderen van een gezonde herkenbare biologische melkveehouderij in Nederland. Uitgaand van eigen kracht en op een standvastige, respectvolle en positieve wijze richten wij ons op communicatie, lobby en de markt volgens de vier biologische beginselen:
  • Gezondheid
  • Ecologie
  • Billijkheid
  • Zorg

Een gezonde herkenbare biologische melkveehouderij in Nederland, waar de IFOAM beginselen centraal staan.

Over ons

Als Natuurweide lid werken we elke dag met veel trots en passie aan het vorm geven van het biologische gedachtegoed en de biologische productie.

  • Uit intrinsieke motivatie kiezen wij voor biologische productie.
  • Een systeemlandbouw die vele beperkingen en regels kent, maar waar wij als ondernemer achter staan en blij van worden.
  • Wij doen zelfs extra inspanningen om zaken die niet verplicht zijn op te pakken, omdat we het belangrijk vinden om het biologische systeem nog verder te versterken.
  • Onze leden voelen zich thuis in het biologische systeem en dragen dit gezamenlijk via de Natuurweide uit.

Partners

Onze gegevens:

Hattem

+31 651003771