Eerste conclusies Pilot BioMonitor Melkveehouderij

Het biologische melkveehouderijsysteem sluit goed aan op de wens van lagere

Consortium Biologische Landbouw; meer biologisch in het beroepsonderwijs!

Op 1 december 2022 vond de officiële aftrap plaats van het consortium Biologische

De Natuurweide verheugd over uitspraak RvS m.b.t. weidegang

De Raad van State heeft op 12 oktober 2022 in een uitspraak kaders

samen de boer op voor bio!

De Natuurweide heeft de community ik ben bio. opgezet. Met ik ben bio. wil de Natuurweide zich sterk maken voor een actieve community waarin bio-boeren, bio-burgers en bio-experts elkaar kunnen ontmoeten en samen aan Nederland laten zien dat biologisch boeren, eten en denken de toekomst hebben.

onze speerpunten

 1.  Belangenbehartiging voor de biologische melkveehouders in Nederland.
 2. Contacten met overheid en NGO’s onderhouden en uitbouwen.
 3. Aanvullende normen borgen binnen Nederland.
 4. Initiëren van onderzoek.
 5. Promotie van Bio-zuivel naar consumenten.
 6. Sterkere verbinding met de burger en maatschappij ontwikkelen.
 7. Met IFOAM Europese regelgeving vorm geven.
 8. Verbindingen leggen door de gehele keten.
 9. Programma Aanvullende Normen (AN): Ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van biologische zuivel in samenwerking met de biologische melkveehouders en zuivelverwerkers.

gezondheid

Biologische Landbouw moet de gezondheid van bodem, plant, dier, mens en de planeet als een ondeelbaar geheel in stand houden en versterken.
Lees meer…

eerlijkheid

Biologische Landbouw moet gebaseerd zijn op relaties die eerlijkheid waarborgen m.b.t. de gemeenschappelijke omgeving en ontwikkelingsmogelijkheden.
Lees meer…

ecologie

Biologische Landbouw moet gebaseerd zijn op levende ecologische systemen en kringlopen, met hen meewerken, ze versterken en in stand houden.
Lees meer…

zorg

Biologische Landbouw moet met voorzorg en verantwoordelijkheid worden beoefend, om de gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en hun leefomgeving te beschermen.
Lees meer…

over de Natuurweide

Als Natuurweide lid werken we elke dag met veel trots en passie aan het vorm geven van het biologische gedachtegoed en de biologische productie.

 • Uit intrinsieke motivatie kiezen wij voor biologische productie.
 • Een systeemlandbouw die vele beperkingen en regels kent, maar waar wij als ondernemer achter staanen worden.
 • Wij doen zelfs extra inspanningen om zaken die niet verplicht zijn op te pakken, omdat we het belangrijk vinden om het biologische systeem nog verder te versterken.
 • Onze leden voelen zich thuis in het biologische systeem en dragen dit gezamenlijk via de Natuurweide uit.
Folkje Zigterman

Folkje Zigterman

Bestuurslid

Harrie Janssen

Harrie Janssen

Bestuurslid

Henk Besten

Henk Besten

Bestuurslid

Joost van Dam

Joost van Dam

Penningmeester

Jos Elderink

Bestuurslid

Klaartje van Wijk

Klaartje van Wijk

Bestuurslid

Paul Brinkhof

Paul Brinkhof

secretaris

Sybrand Bouma

Sybrand Bouma

Voorzitter

Onze partners: