Kabinetsreactie op petitie gentech

Minister Kuipers heeft namens het kabinet gereageerd op de petitie ‘Houd ons voedsel gentech vrij’. Het kabinet laat in een brief weten dat er in het voorstel van de Europese Commissie al voldoende maatregelen opgenomen om de consument goed te informeren (over gentech in voedsel), zo

Oproep LTO: ‘stem tegen natuurherstelwet’

LTO roept het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamer op om tegen de Europese natuurherstelwet te stemmen. In Vlaanderen worden de

Vertraging bij behandeling Lbv-plus aanvragen

Een deel van de aanvragers van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) moet langer wachten op een

Oproep: stuur uw Kringloopwijzer 2022 in!

De Pilot BioMonitor Melkveehouderij ontwikkelt een monitorings- en beloningsinstrument dat recht doet aan de prestaties van de biologische

Samen de boer op voor bio!

De Natuurweide heeft de online community ‘ik ben bio’ opgezet. ‘Ik ben bio’ is een virtuele plaats waar bio-boeren, bio-burgers en bio-experts elkaar kunnen ontmoeten. Via ‘ik ben bio’ kunnen ze informatie, tips en ideeën delen over biologische voeding, de biologische landbouw en leuke, leerzame evenementen.  Zo dragen we uit dat ‘biologisch’ de toekomst heeft!

Onze speerpunten

 1. Belangenbehartiging van Nederlandse biologische melkveehouders (bij o.a. overheden, niet-gouvernementele organisaties)
 2. Aanvullende Normen voor biologische melkveehouderij in Nederland borgen (i.s.m. biologische melkveehouders en zuivelverwerkers)
 3. Europese regelgeving vorm geven met IFOAM beginselen
 4. Sterkere verbinding met de burger en de maatschappij
 5. Stimuleren van consumptie biologische zuivel
 6. Versterken samenwerking in de keten
 7. Initiëren en ondersteunen van onderzoek en kennisdeling

Een belangrijk uitgangspunt voor de biologische landbouw (en dus ook De Natuurweide), zijn de beginselen van IFOAM, de internationale federatie van biologische landbouwbewegingen en -organisaties. Deze beginselen (rond de thema’s gezondheid, billijkheid/eerlijkheid, ecologie en zorg) geven aan hoe om te gaan met dieren, natuur, milieu en elkaar.

Over De Natuurweide

Als De Natuurweide-leden werken we elke dag met veel trots en passie aan het vormgeven van het biologische gedachtegoed en de biologische productie.

 • Uit een sterke, intrinsieke motivatie kiezen wij voor biologische productie.
 • Een systeemlandbouw die veel beperkingen en regels kent, maar waar wij als ondernemers volledig achter staan.
 • Wij doen zelfs extra inspanningen om zaken die niet verplicht zijn, op te pakken omdat we het belangrijk vinden het biologische systeem nog verder te versterken.
 • Onze leden voelen zich thuis in het biologische systeem en dragen dit gezamenlijk via De Natuurweide uit.
Folkje Zigterman

Folkje Zigterman

Bestuurslid

Harrie Janssen

Harrie Janssen

Bestuurslid

Henk Besten

Henk Besten

Bestuurslid

Joost van Dam

Joost van Dam

Penningmeester

Jos Elderink

Bestuurslid

Klaartje van Wijk

Klaartje Francissen

Bestuurslid

Paul Brinkhof

secretaris

Sybrand Bouma

Sybrand Bouma

Voorzitter

Onze partners: