Biologische melkveehouderij

Biologische melkveehouderij

De biologische landbouw wordt gezien als een van de kansrijke transitiepaden in vraagstukken rond milieu, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. De melkveehouderij is een belangrijke sector in Nederland. Daarom vervult de biologische tak daarvan een belangrijke rol in gesprekken over de transitie en werkt zij al aan diverse verbeterinitiatieven. Dat is een continu versterkend proces waarin via monitoring en onderbouwend wetenschappelijk onderzoek wordt gewerkt aan (door-)ontwikkeling van de biologische melkveehouderij.

De biologische sector geeft input op de Nederlandse interpretatie en uitvoering van de Europese biologische verordening. Vanuit de sector worden voortschrijdende inzichten en behoeften in de Aanvullende Normen opgenomen. Deze Nederlandse normen gaan verder dan de Europese biologische verordening. Daarmee vervult de biologische melkveehouderij een voortrekkersrol.

Leidende principes hierbij zijn de IFOAM beginselen. Ze zijn wereldwijd een visie voor verbetering van de hele landbouw. Dit geldt zeker voor de toepassing van de IFOAM beginselen in de Nederlandse biologische melkveehouderij. Of het nu gaat om het runnen van het melkveebedrijf, het samenwerken in de keten tussen boer en consument of het werken aan transitie met andere organisaties.