Akkoord over EU natuurherstelwet

Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten zijn het eens over de natuurherstelwet. Het akkoord is minder verstrekkend dan de aanvankelijke versie van het plan van toenmalig Eurocommissaris Frans Timmermans.

De wet beoogt de aangetaste natuur in de Europese Unie te herstellen. Daarnaast bevat de wet voorstellen die de biodiversiteit op landbouwgrond moeten verbeteren. De Europese Commissie heeft geanalyseerd dat 81 procent van de natuurgebieden er slecht aan toe is.

De lidstaten moeten in 2030 aan de slag zijn met herstel van 30 procent van de natuur die in slechte staat verkeert. Natura2000-gebieden hebben de hoogste prioriteit. In 2050 moeten de landen uiteindelijk met 90 procent van die gebieden bezig zijn. Lees meer op de website van de NOS.