Natuurclubs: PlanetProof moet eisen aan melkveehouders aanpassen

Natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten, vinden dat PlanetProof haar eisen aan veehouders moet aanpassen. Dit stellen zij naar aanleiding van de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie dat het keurmerk PlanetProof moet worden aangepast. De reden is dat, in tegenstelling tot de claims van het keurmerk, het keurmerk niet zou bijdragen aan het verbeteren van natuurkwaliteit en biodiversiteit. Volgens de natuurorganisaties draagt het keurmerk zelfs bij aan verlies van biodiversiteit, vooral in de veenweidegebieden, doordat wordt aangestuurd op verder intensivering. Lees meer op Nieuwe Oogst.