RVO opent regelingen voor biologische landbouw

RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft een aantal regelingen opengesteld voor de biologische landbouw. Het gaat om regelingen voor biologische landbouwers of landbouwers in transitie naar ‘biologisch’. Het gaat om:

  • Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL), gerichte op verduurzaming van de bedrijfsvoering
  • Regeling Groenprojecten, voor duurzame, ‘groene’ projecten
  • Borgstellingskrediet, in geval van te weinig onderpand
  • ECO-regeling GLB, voor aanvullende premie bij een biologische bedrijfsvoering (SKAL gecertificeerd)

Over deze en aanvullende regelingen vindt u meer informatie op de website van RVO.

Over de regeling rond de inzet van een zaakbegeleider, wordt in een later stadium meer informatie bekend gemaakt.