Sybrand Bouma deelt zorgen tijdens De Natuurweidedag

De Natuurweide-voorzitter Sybrand Bouma keek woensdag 1 november tijdens De Natuurweidedag in de Warmonderhof (Dronten) terug op de afgelopen periode en vooruit op de komende. Hij deelde zijn zorgen, met name over de manier waarop Europese en landelijke beleidsmakers veranderingen in de landbouw tot stand willen brengen. Waar Bouma graag had gezien dat er oog is voor wat de biologische landbouw regionaal en lokaal kan bijdragen, bijvoorbeeld rond Natura 2000-gebieden en in kwetsbare landschappen (beekdalen, veenweidegebieden), koersen Europa en Den Haag op generieke, ‘hoog over’ maatregelen. Deze maatregelen zijn vooral gericht op het terugdringen van de veestapel en het aantal bedrijven.

Sybrand Bouma: “De biologische landbouw draagt al veel bij aan het oplossen van vraagstukken rond natuur, klimaat, water en dierenwelzijn. En we kunnen nog meer bijdragen. Door het biologische systeem verder te verbeteren maar ook door groei van het aantal biologische bedrijven. De integrale, ‘hoog over’ maatregelen doen totaal geen recht aan de waarde van ‘biologisch’. Het is doodzonde voor de sector en heel ingrijpend voor de ondernemers die geraakt worden. Een breed gedragen Landbouwakkoord had hier van grote waarde kunnen zijn.”

Terugkijkend op de gesprekken over een Landbouwakkoord, heeft Sybrand Bouma wel het gevoel dat de biologische landbouw zich goed heeft laten zien: “We hebben als De Natuurweide en de bredere biologische landbouw laten zien dat we willen meepraten en meewerken aan oplossingen. De gesprekspartners hebben ervaren dat we een serieuze, volwaardige partij in de landbouwwereld zijn. We zijn, net als de mensen van het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), tot het eind doorgegaan om afspraken te maken die goed zijn voor de sector, natuur, milieu en Nederland.”