Campagne gericht op meer weiden van jongvee

Terwijl weidegang bij volwassen koeien in de lift zit, is bij jongvee het tegenovergestelde het geval. Daarom heeft het Ministerie van LNV het initiatief genomen tot de werkgroep Meerweiden. Sectororganisaties LTO, Biohuis, NAJK en Netwerk GRONDig maken deel uit van deze werkgroep. In september is de voorlichtingscampagne ‘Jonge gegraasd, oud gedaan’ gestart. Onderdeel van de campagne is een onderzoek onder melkveehouders om inzicht in de beweegredenen om jongvee wel of niet te weiden. Meedoen aan dit onderzoek? Lees meer over het initiatief en de enquĂȘte op de website over dit initiatief: https://www.jongveeweiden.nl/Home/