Uniek: biologische landbouw in Troonrede

Op Prinsjesdag presenteerde Koning Willem Alexanders namens het demissionaire kabinet de plannen onder de begroting voor het komende jaar. Daarin zat een uniek moment: de biologische landbouw werd genoemd als belangrijke oplossing in vraagstukken rond stikstof en natuur. Het laat zien dat de inspanningen van De Natuurweide en haar partners om ‘biologisch’ als volwaardig oplossingsrichting geaccepteerd te krijgen, resultaat hebben. Meer dan ooit wordt de biologische landbouw serieus genomen en worden haar vertegenwoordigers gezien als volwaardige gesprekspartners.