Stikstof gesprekken

Op 31 augustus heeft een delegatie vanuit Biohuis onder leiding van Remkes tweemaal gesproken met een aantal leden van het kabinet.

Het eerste gesprek was met de diverse organisaties van ‘groene boeren’ en ging over een goed perspectief voor duurzame landbouw. Naast de punten die we al eerder benoemden in het overleg van 5 augustus, zijn vanuit Biohuis diverse suggesties aangedragen. Dit betreft o.a. een verplichting aan de retail om een bepaalde hoeveelheid bio product te verkopen en een vergoeding aan boeren om te lage marktprijzen aan te vullen, zoals bij de SDE subsidieregeling. Minister Staghouwer gaf aan dat hij in september met een brief zal komen, maar zei weinig over de inhoud.

Het tweede gesprek was met de zogenoemde G8 en Biohuis. Hier hebben we aangegeven dat ook bij veel biologische boeren grote onzekerheden leven en dat de financierbaarheid van veel bedrijven nu op de tocht staat. Er is uitgebreid gesproken over het voorstel om te kijken naar de staat van de natuur, in plaats van alleen naar de kritische depositiewaarde KDW. Die bereidheid leek er te zijn, maar vooralsnog is de juridische status van de KDW leidend. Het is daarom de vraag of er op een redelijke termijn een alternatief is. Ook de PAS-melders (incl. interimmers), drempelwaarden en innovatie (al dan niet technisch) zijn besproken. O.a. is voorgesteld om de stikstofwinst bij uitkoop direct te koppelen aan PAS-melders.

Er zijn echter geen toezeggingen gedaan door het kabinet. De winst was vooral dat er inhoudelijk goed gesproken is over de diverse knelpunten en dat zowel Remkes als de kabinetsleden deze goed lijken te begrijpen. Biohuis heeft door deelname aan beide gesprekken de punten van de biologische landbouw goed onder de aandacht kunnen brengen van Remkes en de kabinetsleden. Eind september zal Remkes zijn advies presenteren.

Geef een reactie