PBL: Klimaatdoelen binnen bereik

Als alles meezit, zijn de klimaatdoelen van het kabinet haalbaar. Dat blijkt uit een doorrekening van de plannen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met TNO, CBS en RIVM. Het doel is om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten en met de berekende 46 tot 57% is dat doel dus binnen bereik. Niet binnen alle sectoren zijn er genoeg plannen om het doel in zicht te brengen. Onder meer de landbouw blijft achter. Volgens het PBL komt dat deels omdat de plannen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) nog niet in de berekeningen meegenomen konden worden.

Lees meer op de website van de NOS: https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2491051-rapport-klimaatdoelen-voor-het-eerst-binnen-bereik-als-alles-meezit