Inzet Biohuis in het Landbouwakkoord

De afgelopen én aankomende weken wordt door Biohuis, inclusief dragende organisaties, en Bionext hard gewerkt voor de belangen van huidige en toekomstige biologische boeren en bijbehorende ketens.

Onze inzet is om afspraken te maken in het Landbouwakkoord voor de ontwikkeling van de biologische sector tot 2040. In de aankomende weken zullen aan de hoofdtafel van het Landbouwakkoord knopen moeten worden gehakt over belangrijke onderwerpen zoals grond, markt & keten en ecosysteemdiensten.

Onze inzet voor de hele biologische sector
Wij zetten er op in dat het Kabinet haar ambitie, uitgesproken in het nationaal actieplan voor de biologische landbouw (19-12-2022), bevestigd en bestendigt en daarmee erkend dat de biologische landbouw een belangrijke rol kan spelen in de transitie.

Voor boeren en tuinders die willen verduurzamen, is de biologische landbouw één van de transitiepaden. Het is een publiek gecertificeerd landbouwsysteem met een herkenbaar EU keurmerk logo voor consumenten. Om mogelijk te maken dat onze sector de maatschappelijke verwachtingen waar kan maken, en de verbinding kan leggen tussen ecologie en economie, zijn er ambitieuze afspraken nodig. Want om aan de maatschappelijke opgave op gebied van natuur, bodem, water en klimaat het hoofd te bieden, is marktontwikkeling hard nodig.

LANDBOUWAKKOORD inzet Biohuis Bionext – april 2023

Geef een reactie