Minister Adema dicht gat in budget eco-regelingen van GLB

Minister Adema heeft bekend gemaakt dat er 50 miljoen euro vrij wordt gemaakt vanuit het Transitiefonds Stikstof en Landelijk Gebied om het tekort in het budget voor de eco-regelingen te dichten. Eerder bleek de omvang van de aanvragen voor een subsidie vanuit de eco-regelingen grotere te zijn dan het beschikbare budget vanuit het GLB. Dat betekende dat boeren de toegezegde vergoedingen voor maatregelen gericht op natuur, klimaat, milieu en dierenwelzijn leken mis te lopen. Door een verschuiving van middelen vanuit het Ministerie van Stikstof en Natuur zouden boeren deze vergoeding alsnog kunnen krijgen. De Europese Commissie moet nog wel instemmen met het beschikbaar stellen van deze extra middelen.

In de brief aan de Kamer wijst Minister Adema erop dat het verlagen van de vergoedingen voor geleverde ecosysteemdiensten een verkeerde signaal zou zijn voor boeren en tuinders die deze inspanningen leveren. Zij moeten zich juist gesteund voelen en gestimuleerd worden om maatregelen te treffen die goed zijn voor natuur, klimaat, milieu en dierenwelzijn. Ook wil hij voorkomen dat de toekomstige deelnamebereidheid van boeren en tuinders afneemt. tenslotte wijst hij op ongewenste inkomenseffecten voor de sector als verwachte vergoedingen achterwege blijven. De volledige tekst van de brief van de minister leest u hier.