Stichting EKO-keurmerk en De Natuurweide tekenen EKO-Systeemerkenning overeenkomst

Stichting EKO-keurmerk heeft op 17 oktober de eerste EKO-Systeemerkenning overeenkomst
afgesloten met De Natuurweide, als vertegenwoordiger van de Stuurgroep Aanvullende Normen
Biologische Zuivel. Stichting EKO waardeert de inzet van het programma Aanvullende Normen voor biologische zuivel
en neemt deze normen over als basis voor het verlenen van het EKO keurmerk aan deelnemers
EKO-voorzitter Douwe Monsma: ‘Dit is een belangrijke stap voor de nieuwe richting die Stichting
EKO inslaat. Met de EKO-Systeemacceptatie zijn 99% van de melkveehouders EKO-keurmerkwaardig.
Daarmee opent zich de weg om deze hoge standaard van de Nederlandse biologische zuivel ook met het
EKO-keurmerk herkenbaar te maken voor de Nederlandse consument.’ Ook met andere sectoren wordt gesproken over EKO-Systeemerkenning.

De Natuurweide-voorzitter en EKO-bestuurder Sybrand Bouma: ‘De biologische
zuivelsector heeft al sinds 2020 zelf verantwoordelijkheid genomen voor enkele
bovenwettelijke normen, inclusief borging en certificering van veehouders om zo steun te geven aan de
verdere doorontwikkeling. We konden en wilden niet wachten op Europese regelgeving. Dat geeft
energie, we doen het samen met melkveehouders en zuivelorganisaties want we willen het iedere
dag nog beter doen dan nu al het geval is.’