Uitkoopregeling veehouderij: 500 aanmeldingen

Er hebben zicht tot nu toe 500 veehouders gemeld voor de uitkoopregeling. Hiervan zijn 300 piekbelasters. In totaal hebben ongeveer 39.000 veehouders via de website bekeken voor welke regeling ze in aanmerking komen. Bij de eerdere uitkoopregeling uit 2022 bleek dat 20 van de 750 boeren akkoord gingen met het bod op hun bedrijf en stopten. Tot april 2024 kunnen bedrijven zich melden voor de uitkoopregeling. Lees meer hierover op de NOS website: