Nieuwsberichten

SWOT-analyse van de biologische sector

vrijdag 5 november 2021

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft het Louis Bolk Instituut een sterke-zwakte analyse uitgevoerd van de biologische sector, waaruit duidelijk naar voren komt dat er veel beleidskansen zijn om het ondernemerschap van biologische boeren te stimuleren. Deze analyse is aangeboden aan de Tweede Kamer. LNV zal deze analyse o.a. gebruiken als input voor de nationale strategie voor biologische productie en consumptie.

Onze gegevens:

Hattem

+31 651003771