Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Natuur & Milieu: te veel bestrijdingsmiddelen in natuur en drinkwatergebieden

De uitzending van Vroege Vogels van 12 mei besteedde aandacht aan de grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die wordt aangetroffen in Natura 2000-gebieden. In 2009 verplichte de EU de lidstaten om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden (voor drinkwaterwinning) en de beschermde Natura 2000-gebieden te stoppen of terug te dringen. In Nederland heeft de landelijke overheid deze […]

Vertraging bij uitbetaling ecoregeling

De uitbetaling van de ecoregeling over 2023 heeft vertraging opgelopen, zo meldt Nieuwe Oogst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft dit belend gemaakt. Volgens de RVO heeft tot 8 mei 49 procent van de agrarisch ondernemers een beslisbrief ontvangen over de te ontvangen steun in het kader van de ecoregeling. In totaal hebben 44.065 ondernemers […]

Geen Biobeurs in 2025

Bionext heeft besloten in 2025 geen Biobeurs te organiseren. Paulien Hoftijzer, projectleider Biobeurs, lichtte op Biojournaal toe waarom deze beslissing is genomen: “We willen als biologische sector meer naar buiten treden en daar is de Biobeurs in deze opzet niet het juiste platform voor. We hoorden tijdens het afgelopen evenement geluiden dat er behoefte is […]

Europees landbouwdebat door Nieuwe Oogst en LTO

Op maandag 27 mei organiseren Nieuwe Oogst en LTO een landbouwdebat met het oog op de Europese verkiezingen van 6 juni. De onderwerpen die aan bod komen zijn: perspectief, de kloof, budget, milieu, handel en geopolitiek. De tonderwerpen worden inhoudelijk ingeleid door boeren, bestuurders en deskundigen. Vervolgens zullen politici erover in debalt gaan met elkaar. […]

Biologisch areaal naar 5%

In 2023 telde Nederland 88 duizend hectare biologische landbouwgrond, zo is te lezen in op de website van het Compendium voor de Leefomgeving. Dat is een toename van 8.000 hectare ten opzichte van 2022 (+10%). Daarmee komt het aandeel biologische landbouwgrond op bijna 5%. Het overgrote deel is grasland, namelijk 71%. De akkerbouw is goed […]

Steun voor boeren met mentale problemen

De Natuurweide vangt met enige regelmaat geluiden op vanuit de leden dat er boeren zijn die mentaal worstelen met de uitdagingen waarvoor ze zich gesteld zien. De landbouw in Nederland, en met name de melkveehouderij, ligt al enige tijd onder een vergrootglas. In de politiek, de maatschappij en de media worden veel meningen geuit over […]

Skal: vaccinatie tegen blauwtong telt niet als behandeling

Vorige week is een vaccin tegen blauwtong type 3 (BTV3) goedgekeurd voor gebruik bij schapen en koeien in Nederland. Navraag bij Skal heeft duidelijk gemaakt dat vaccinatie niet wordt gerekend als een behandeling. Hoewel niet specifiek toegespitst op de vaccinatie tegen blauwtong is op de website van Skal wel te lezen dat inentingen en vaccinaties […]

Gezamenlijk plan voor aanpak mestcrisis naar minister Adema gestuurd

Afgelopen dinsdag hebben LTO, NAJK, NZO en De Natuurweide een gezamenlijk plan naar buiten gebracht met het oog op de huidige mestcrisis en het mestdebat van 25 april 2024. De beslissing om dit in gezamenlijkheid te doen komt voort uit een gedeelde zorg over de toekomst van de hele melkveehouderijsector. Lange termijn oplossingen worden momenteel […]

Voorstel voor aanpak mestcrisis naar minister Adema

Vier boerenorganisaties, waaronder De Natuurweide, hebben een eigen voorstel gepresenteerd om de mestproblematiek aan te pakken. Het voorstel is een reactie op een eerder door minister Adema gelanceerd plan. In het voorstel van de vier gezamenlijke landbouworganisaties wordt voorgesteld dat het voor melkveehouders mogelijk moet worden om hun veestapel vrijwillig in te krimpen, in ruil […]

Consumentencampagne over ‘biologisch’ start in juni

Begin juni start de consumentencampagne die door het ministerie van LNV is geïnitieerd. Na afstemming met een afvaardiging van Bionext, Biohuis en Bio Nederland, eerder deze maand, heeft communicatiebureau Open Now groen licht om de campagne uit te rollen. Willem Groenenberg, bestuurslid Biohuis, verklaart op Biojournaal: “Wij zijn tevreden over de gedegen aanpak van Open […]

Seminar ‘Bio in de supermarkt’

Tijdens het seminar ‘Bio in de Supermarkt’ kwamen supermarkten, overheid, politiek, de agrarische sector, maatschappelijk middenveld en de wetenschap samen, zo meldt Biojournaal. Questionmark, onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar gezonde en duurzame voeding, presenteerde een beleidsadvies voor supermarkten. Supermarkten spelen een grote rol in de gewenste groei van het biologische landbouwareaal. Gustaaf Haan, hoofd onderzoeker […]

Campagne rond biologisch bij Albert Heijn

Binnenkort start bij Albert Heijn de landelijke nudgingcampagne die Bionext heeft geïnitieerd, als onderdeel van de Europese consumentencampagne. Consumenten zien korte teksten over ‘biologisch’ op de plek van aankoop. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Biologisch, proef het verschil’, ‘Voor hetzelfde geld heb je biologisch’ of ‘Biologisch, goed voor de natuur en voor jou’. De aankoopbereidheid wordt groter […]

Consument koopt vaker mét keurmerk

Consumenten kopen vaker voeding met een duurzamer keurmerk, zo blijkt uit de jaarlijkse Monitor Keurmerken Retail van Circana. De omzet van deze voedingsmiddelen groeide twee keer zo hard (+22%) als de omzet van de gehele mark (+9,5%). De grootste aanjager van de groei is vlees met het Beter Leven Keurmerk met 1 ster. In 2023 […]

Biohuis: “Plan van aanpak mest niet goed voor biologisch”

In een verklaring stekt Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis, de vereniging van biologische boeren en tuinders, dat de aanpak van de huidige mestcrisis niet goed uit pakt voor de biologische landbouw. Sterker nog: het pakt ronduit slecht uit voor de biologische sector. Smits van Oyen: “De biologische sector heeft geen aandeel in het probleem, […]

Biologische landbouw heeft effect op gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Gangbare, niet-biologische landbouwbedrijven gebruiken meer chemische gewasbeschermingsmiddelen als op omliggende percelen biologisch wordt geteeld. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat in het tijdschrift Science is gepubliceerd. Indien de oppervlakte van biologische bedrijven toeneemt of biologische akkers dicht bij elkaar liggen neemt het gebruik bij niet-biologische bedrijven juist af. Eerder (theoretisch) onderzoek uit 2013 door Felix […]

Meer tijd en budget voor vrijwillige stoppersregelingen

De Europese Commissie heeft ingestemd met Nederlandse voorstellen om meer tijd en en geld uit te trekken voor de vrijwillige beëindigingsregelingen. Er kan door geïnteresseerde boeren tot 24 december 2024 worden ingetekend voor de regeling voor piekbelasters (Lbv-plus). Het budget voor de beide regelingen (Lbv en LBV-plus) wordt verhoogd met ruim €1,4 miljard. Er is […]

Kabinet komt met voorstel voor mestaanpak

Minister Adema heeft namens het kabinet een plan van aanpak gepresenteerd dat moet zorgen voor  verlichting van de mestcrisis. Onderdeel van het plan is een brede beëindigingsregeling. Deze regeling richt zich op veehouders die in de komende jaren (2025-2029) willen stoppen met hun bedrijf. Daardoor wordt het aantal dieren verlaagd en dus ook de productie […]

LBI-onderzoeker Van Eekeren: ‘Draag meer uit dat bio sector geen pesticiden gebruikt’

Veel media aandacht voor gewasbestrijdingsmiddelen Afgelopen jaar waren beschermingsmiddelen (of pesticiden) volop in het nieuws, onder andere de discussies rond het verlengd toestaan van glyfosaat. Hoogleraar neurologie Bas Bloem (Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen) benadrukte regelmatig dat gewasbeschermingsmiddelen één van de belangrijke veroorzakers zijn van de ziekte van Parkinson. Onthullingen over de intensieve lobby van […]

Adema: Europese Commissie werkt niet mee aan oplossing mestcrisis

In het debat in de Tweede Kamer schetste minister Adema van LNV woensdag een somber beeld over de bereidheid van de Europese Commissie om mee te werken aan een oplossing van de mestcrisis. Zo valt te lezen in Boerderij. De oplossing zal niet uit Brussel komen, zo verwacht Adema: “Wees u bewust van de ernst […]

Terugblik op boeiende Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 20 maart was de Algemene Ledenvergadering op een prachtige locatie, net achter de IJsseldijk bij biologische schapenboerderij De Vreugdehoeve. Na de terugblik op  het voorbije ‘Natuurweide-jaar’ en een vooruitblik op het komende, gaf Nick van Eekeren, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, een boeiende presentatie over residuen van pesticiden in de melkveehouderij. In […]