Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Eerste conclusies Pilot BioMonitor Melkveehouderij

Het biologische melkveehouderijsysteem sluit goed aan op de wens van lagere stikstofemissies.

Consortium Biologische Landbouw; meer biologisch in het beroepsonderwijs!

Op 1 december 2022 vond de officiële aftrap plaats van het consortium Biologische Landbouw.

De Natuurweide verheugd over uitspraak RvS m.b.t. weidegang

De Raad van State heeft op 12 oktober 2022 in een uitspraak kaders geformuleerd.

Eerste reactie op rapport Remkes

De eerste reactie op het 60 pagina’s tellende rapport, dat we nog uitgebreider zullen bestuderen en bespreken in onze organisatie. De gehele reactie is te lezen bij het Biohuis

Stikstof gesprekken

Op 31 augustus heeft een delegatie vanuit Biohuis onder leiding van Remkes tweemaal gesproken met een aantal leden van het kabinet.

Niet- chemische vliegenbestrijding tips en tools

Veehouders kunnen het gebruik van chemische vliegenmiddelen verminderen.

Wachttijd van 48 uur bij toediening diergeneesmiddelen

Volgens de huidige bio-verordening geldt de wachttijd van 48 uur ook bij het gebruik van chemisch gesynthetiseerde allopatische diergeneesmiddelen met een wettelijke wachttijd van 0 dagen. Dit is anders geformuleerd dan in de oude bio-verordening.

Webinar hoe maak ik boter

De Natuurweide heeft de community ik ben bio. opgezet. Met ik ben bio. wil de Natuurweide zich sterk maken voor een actieve community waarin bio-boeren, bio-burgers en bio-experts elkaar kunnen ontmoeten en samen aan Nederland laten zien dat biologisch boeren, eten en denken de toekomst hebben.

Hoe gezond is jouw variatie?

De Natuurweide heeft de community ik ben bio. opgezet. Met ik ben bio. wil de Natuurweide zich sterk maken voor een actieve community waarin bio-boeren, bio-burgers en bio-experts elkaar kunnen ontmoeten en samen aan Nederland laten zien dat biologisch boeren, eten en denken de toekomst hebben.