Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

WUR rapport: groter biologisch landbouwareaal goed voor natuur

Wageningen University & Research onderzocht de effecten van een groter landbouwareaal op klimaat, natuur en dierenwelzijn.

Inzet Biohuis in het Landbouwakkoord

De afgelopen én aankomende weken wordt door Biohuis, inclusief dragende organisaties, en Bionext hard gewerkt voor de belangen van huidige en toekomstige biologische boeren en bijbehorende ketens. Onze inzet is om afspraken te maken in het Landbouwakkoord voor de ontwikkeling van de biologische sector tot 2040. In de aankomende weken zullen aan de hoofdtafel van [...]

Eerste conclusies Pilot BioMonitor Melkveehouderij

Het biologische melkveehouderijsysteem sluit goed aan op de wens van lagere stikstofemissies.

Consortium Biologische Landbouw; meer biologisch in het beroepsonderwijs!

Op 1 december 2022 vond de officiële aftrap plaats van het consortium Biologische Landbouw.

De Natuurweide verheugd over uitspraak RvS m.b.t. weidegang

De Raad van State heeft op 12 oktober 2022 in een uitspraak kaders geformuleerd.

Eerste reactie op rapport Remkes

De eerste reactie op het 60 pagina’s tellende rapport, dat we nog uitgebreider zullen bestuderen en bespreken in onze organisatie. De gehele reactie is te lezen bij het Biohuis

Stikstof gesprekken

Op 31 augustus heeft een delegatie vanuit Biohuis onder leiding van Remkes tweemaal gesproken met een aantal leden van het kabinet.

Niet- chemische vliegenbestrijding tips en tools

Veehouders kunnen het gebruik van chemische vliegenmiddelen verminderen.

Wachttijd van 48 uur bij toediening diergeneesmiddelen

Volgens de huidige bio-verordening geldt de wachttijd van 48 uur ook bij het gebruik van chemisch gesynthetiseerde allopatische diergeneesmiddelen met een wettelijke wachttijd van 0 dagen. Dit is anders geformuleerd dan in de oude bio-verordening.

Webinar hoe maak ik boter

De Natuurweide heeft de community ik ben bio. opgezet. Met ik ben bio. wil de Natuurweide zich sterk maken voor een actieve community waarin bio-boeren, bio-burgers en bio-experts elkaar kunnen ontmoeten en samen aan Nederland laten zien dat biologisch boeren, eten en denken de toekomst hebben.

Hoe gezond is jouw variatie?

De Natuurweide heeft de community ik ben bio. opgezet. Met ik ben bio. wil de Natuurweide zich sterk maken voor een actieve community waarin bio-boeren, bio-burgers en bio-experts elkaar kunnen ontmoeten en samen aan Nederland laten zien dat biologisch boeren, eten en denken de toekomst hebben.