Biologische melkveehouderij

Biologische landbouw is een vorm van landbouw die denkt en werkt vanuit het beginsel van bodemvructhbaarheid. Alles wat we eten, komt uiteindelijk uit de bodem. Een gezonde bodem levert een gezond gewas. Daar ligt dus de basis voor de biologische melkveehouderij.

Biologische boeren gaan anders met hun vee om. Ze proberen de dieren zo te houden dat deze zoveel mogelijk soorteigen gedrag kunnen vertonen. Voor de koeien betekent dit dat ze zoveel als mogelijk buiten in de wei lopen. 's Winters lukt dat vaak niet omdat de weilanden dan te nat zijn.

Biologische koeien produceren biologische melk en biologisch vlees, te herkennen aan het keurmerk voor de biologsche landbouw. Eten mag pas biologisch worden genoemd als het gecertificeerd biologisch is. In ons land is de Skal de certificerende instantie. Alle bioloigische boeren hebben het Skal-certificaat.

Deze site maakt gebruik van cookies Klik hier voor meer informatie