Biologisch areaal naar 5%

In 2023 telde Nederland 88 duizend hectare biologische landbouwgrond, zo is te lezen in op de website van het Compendium voor de Leefomgeving. Dat is een toename van 8.000 hectare ten opzichte van 2022 (+10%). Daarmee komt het aandeel biologische landbouwgrond op bijna 5%. Het overgrote deel is grasland, namelijk 71%. De akkerbouw is goed voor 20%. De tuinbouw en groenvoedergewassen nemen elk 4% voor hun rekening.

Flevoland (15%) en Friesland 14%) zijn koplopers qua biologisch areaal. In Limburg en Zeeland vinden we het kleinste aandeel biologische areaal. Het aantal biologische koeien lag in 2023 op 92.000.