Voorstel voor aanpak mestcrisis naar minister Adema

Vier boerenorganisaties, waaronder De Natuurweide, hebben een eigen voorstel gepresenteerd om de mestproblematiek aan te pakken. Het voorstel is een reactie op een eerder door minister Adema gelanceerd plan. In het voorstel van de vier gezamenlijke landbouworganisaties wordt voorgesteld dat het voor melkveehouders mogelijk moet worden om hun veestapel vrijwillig in te krimpen, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Ook wordt gepleit voor een verlaging van het eiwitgehalte in koeienvoer en een extra afroming voor van buiten familieverband verhandelde fosfaatrechten. Naast De Natuurweide hebben LTO Nederland, het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), de NZO (Nederlandse Zuivelorganisatie) het voorstel ondertekend. Lees meer op de NOS-website.