Meer tijd en budget voor vrijwillige stoppersregelingen

De Europese Commissie heeft ingestemd met Nederlandse voorstellen om meer tijd en en geld uit te trekken voor de vrijwillige beëindigingsregelingen. Er kan door geïnteresseerde boeren tot 24 december 2024 worden ingetekend voor de regeling voor piekbelasters (Lbv-plus). Het budget voor de beide regelingen (Lbv en LBV-plus) wordt verhoogd met ruim €1,4 miljard. Er is dus niet alleen meer geld beschikbaar, boeren hebben ook meer tijd om zich te beraden op hun toekomst. Het kabinet hoopt dat iedere boer die wil stoppen gebruik kan maken van de regelingen. Inmiddels zijn er circa 1300 aanmeldingen binnen.

Zodra de verruiming is gepubliceerd zullen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Eerdere aanvragers worden geïnformeerd over de verdere gang van zaken. Ook zal RVO positieve beslissingen bekend maken bij boeren die al eerder aanvragen hebben ingediend.