Crisisoverleg melkveepartijen met minister Adema

Naar aanleiding van het gesprek dat De Natuurweide vanochtend met andere organisaties uit de melkveehouderij met minister Adema heeft gevoerd, hebben we gezamenlijk onderstaande verklaring opgesteld:

Update crisisoverleg

De melkveehouderij zit in zwaar weer en de wanhoop onder melkveehouders wordt steeds groter. De noodzaak om snel tot een oplossing te komen voor de huidige situatie is groot.

Vanmorgen hebben de melkveepartijen een indringend maar constructief gesprek gevoerd met minister Adema over de problemen in de mestmarkt en over hoe de melkveehouderij kan bijdragen aan oplossingen. We hebben de overtuiging dat de minister de door ons geschetste acute problematiek herkent en onderkent. Er is gesproken over de ongewenste stapeling van maatregelen en over de noodzaak om te komen tot een integrale aanpak. Er wordt vervolg gegeven aan het gesprek waarbij we nader in zullen gaan op mogelijke oplossingsrichtingen.

LTO-vakgroep Melkveehouderij

Nederlandse Melkveehoudersbond

Dutch Dairymen Board

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

De Natuurweide

Netwerk GRONDig

Nederlandse Zuivel Organisatie

Zuivel NL