Overheden bezitten 190.000 ha landbouwgrond

Eind vorig jaar was 190.000 hectare landbouwgrond in eigendom van Nederlandse overheden: 46.000 hectare van gemeenten, 43.000
van het Rijksvastgoedbedrijf en 21.000 hectare van provincies. Staatsbosbeheer is de grootse bezitter van landbouwgrond met 53.000
hectare. Een groot deel van deze grond heeft primair de functie van natuur en wordt daarnaast agrarisch gebruikt. Van het totale landbouwareaal is 11% in handen van overheden. Een en ander blijkt uit cijfers die door het Kadaster en Wageningen Economic Research zijn gepubliceerd.

In de provincie Flevoland is bijna 40% van de landbouwgrond eigendom van overheden. Dit komt voort vanuit de inpoldering van de IJsselmeerpolders. Veel landbouwgrond is eigendom gebleven van de verantwoordelijke rijksdiensten. Doordat grotere (stedelijke) gemeenten uitbreidingsambities hebben, is daar bovengemiddeld veel landbouwgrond in handen van gemeenten. Lees de volledige rapportage hier: Overheidseigendom van agrarische grond