Biologische boer in de knel nabij hoogveengebied

In het dagblad Tubantia stond afgelopen zaterdag een reportage over het biologische landbouwbedrijf van Jan Broenink in Bruinehaar, ten noorden van Almelo en de strijd die hij voert om zijn bedrijf in stand te houden. Op zijn gemengde bedrijf, met koeien en varkens, verbouwt hij zelf graan als voer voor zijn dieren. Al 30 jaar probeert hij zijn bedrijf zo goed mogelijk af te stemmen op de omgeving, waar natuurgebied Engbertsdijksvenen ligt. Dat is een hoogveengebied dat dreigt te verdrogen. Om die verdroging tegen te gaan heeft een Bestuurlijke Advies Commissie geadviseerd de waterhuishouding in het gebied ingrijpend aan te passen zodat het water in de Engbertsdijksvenen wordt vastgehouden. Bijkomend effect van deze aanpassingen is dat het water van een nabij gevestigde leliekwekerij, die hoger ligt, door het grondgebied van Broenink loopt. En daarmee ook de uitgespoelde bestrijdingsmiddelen, die in de lelieteelt veelvuldig worden gebruikt. Voor Broenink betekent dit dat hij zijn biologische status kan verliezen.

Broeninks belangen worden in de Bestuurs Advies Commissie Engbertsdijksvenen vooral behartigd door Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel (NMO). Die verklaart in Tubantia dat het onbegrijpelijk is dat een boer, die bewust werkt in afstemming met de natuur, nu bedreigd wordt in zijn bestaan: „In dat buffergebied rond de Engbertsdijksvenen zou je alleen activiteiten moeten willen hebben die de natuur versterken. En dat wil Broenink. Hij pacht daar al gronden van Staatsbosbeheer en beheert daar natuur. Dat er überhaupt een lelieteler kan opereren in hetzelfde gebied, is idioot. Maar daar kan niet eens het gesprek over gevoerd worden, in de BAC. Broenink wordt niet geholpen, ik heb eerder het idee dat hij wordt tegengewerkt.”

De Natuurweide-voorzitter Sybrand Bouma is op de hoogte van deze casus: “Deze maar ook andere gevallen zijn bij ons bekend. En gezien de plannen die o.a. rond beekdalen, veeweidegebieden en vanuit de gebiedsgerichte aanpak (PPLG) nog uitgerold gaan worden, gaan we dit vaker tegenkomen. Wij zetten ons vanuit De Natuurweide in om te voorkomen dat biologische boeren, die juist de natuur versterken, het slachtoffer worden. We dragen als biologische landbouw bij aan het behalen van de doelen rond natuur, klimaat, water en biodiversiteit. Benut die kracht van de boeren dan ook, juist in overgangsgebieden rond kwetsbare natuur,  is onze boodschap in de regelmatige contacten met het Ministerie van LNV.”

De Natuurweide vraagt boeren die te maken hebben met vergelijkbare situaties, hun verhaal te delen via een email naar het secretariaat van De Natuurweide. In onze contacten met het ministerie en andere organisaties die hierin een rol spelen, kunnen we deze voorbeelden dan meenemen.

Lees het volledige artikel over Jan Broenink en zijn bedrijf op de website van Tubantia.