WUR: inkomens biologische melkveehouders iets hoger in 2023

Wageningen University & Research heeft de jaarlijkse inkomensraming voor de landbouwsectoren in 2023 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat in de biologische melkveehouderij  het gemiddelde inkomen stijgt naar € 66.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit is € 4.000 meer dan het vorige jaar en € 22.000 boven het gemiddelde van de periode 2018-2022. De prijs voor biologische melk wordt geraamd op € 62 per 100 kg, 1% hoger dan in 2022. Daarmee zijn de extra melkopbrengsten voldoende om de iets hogere kosten te compenseren.

Met deze cijfers doet de biologische tak het ten opzichte van 2022 beter dan de gangbare melkveehouderij. Voor de gangbare melkveesector daalde het inkomen door een lagere melkprijs (min 18%) met € 44.000 naar € 78.000. Door de hoge melkprijzen was 2022 een goed jaar voor de sector. De prijs van verkochte kalveren is in 2023 verder gestegen, maar die van slachtkoeien daalde na flinke stijgingen in de twee voorgaande jaren. Naast de daling van de opbrengsten nemen de kosten toe van met name voer, mestafzet, gebouwen en machines, rente en pacht. Zie voor de hele publicatie de website van WUR.