Nieuwe procedure pachtgronden Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft een nieuwe procedure bij verpachting van grond ingevoerd. Dit is het gevolg van het Didam-arrest van november 2021. Daarin werd bepaald dat een overheidsorganisatie, vanwege het gelijkheidsbeginsel, potentiële medegegadigden mee moet laten dingen naar vastgoedovereenkomsten. De Natuurweide volgt deze nieuwe procedure op de voet. Afgelopen jaar werd in een pilot rond deze nieuwe procedure al duidelijk dat deze voor (bestaande) biologische pachters zeer ongunstig kan uitvallen. Staatsbosbeheer heeft aangeven hier zorgvuldig naar te kijken en het vernieuwde wegingssysteem aan te passen. Welke aanpassingen dit zijn, is nog niet bekend gemaakt. De inschrijfvoorwaarden en toewijzingscriteria zijn te lezen op de website van Staatsbosbeheer. De te pachten percelen (per 2024) verschijnen op Pachtgrond.nu met bijbehorende pacht- en inschrijfvoorwaarden, criteria en de weging. Deze kunnen mogelijk per perceel verschillen.

De Natuurweide is zeer benieuwd naar uw ervaringen met de nieuwe procedure. Is uw bestaande pachtcontract van Staatsbosbeheer-percelen opgezegd en bent u nu genoodzaakt om op diezelfde percelen openbaar in te schrijven? Heeft u interesse om percelen van Staatsbosbeheer te pachten, heeft u uw twijfels over de weging van de toewijzingscriteria of wilt u uw ervaringen met de gehele procedure met ons delen? Al uw reacties graag naar secretariaat@denatuurweide.nl. Aan de hand van uw ervaringen zullen wij met Staatsbosbeheer in gesprek gaan.