De keerzijde van methaanreductie

Methaan is een relatief sterk broeikasgas. Dus is reductie van methaanuitstoot belangrijk. Maar in een opiniestuk op de website van Caring Farmers wordt zorg uitgesproken over de reductie van methaanuitstoot als die ten koste gaat van prestaties op gebied van CO2 en stikstof en aspecten als dierenwelzijn en biodiversiteit. Door het voeren van krachtvoer, soja en mais wordt de uitstoot van methaan minder maar is er juist meer uitstoot van CO2 en stikstof. Ook sluit dit niet aan op het natuurlijke gedrag van de koe als herkauwer. Lees het volledige artikel hier.