EU Commissie: glyfosaat tien jaar langer toegestaan

Nadat een nieuwe stemming in het Europees Parlement geen uitsluitsel bood, heeft de EU Commissie besloten gebruik van glysofaat nog tien jaar toe te laten. Dat meldt onder meer Nu.nl. Aan het gebruik zijn wel strengere regels verbonden. Glysofaat mag niet meer worden ingezet om gewassen te drogen voor de oogst. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat het middel niet andere planten en dieren treft. Dit laatste is vooral voor de biologische landbouw van belang. Biologische bedrijven kunnen nu schade hebben van overwaaiende pesticiden. Overigens kunnen individuele lidstaten alsnog beperkingen stellen aan het gebruik in hun eigen landen. Lees meer hierover op de websites van NOS en Nu.nl