Sybrand Bouma: “De politiek moet stappen zetten!”

Sybrand Bouma

In een interview met Omrop Fryslân benadrukt De Natuurweide-voorzitter Sybrand Bouma dat de overheid de biologische landbouw meer moet gaan steunen om de groei mogelijk te maken: “De overheid zet nog vol in op de reguliere landbouw, terwijl we ook stappen kunnen zetten. De biologische sector moet groeien naar 15 procent van het totale landbouwareaal in Fryslân. We zitten nu op zo’n 5 procent. Zonder geld kan deze sector moeilijk verder groeien.”

Als voorbeelden van wat de biologische melkveehouderij kan betekenen, noemt Sybrand Bouma de halvering van nitraat- en stikstofemissie. Er zijn overheidsbudgetten beschikbaar gesteld voor de biologische landbouw maar de overheid heeft angst voor het verstrekken van staatsteun. Anderzijds kent de overheid juist geld toe aan hulpmiddelen die in het biologische systeem veel minder toevoegen, zoals aanpassingen in de stal (luchtwassers, stalvloeren), doordat de biologische melkveehouderij koeien veel meer aan weidegang doet. De steun waar de biologische sector ècht iets aan heeft, blijft dus achterwege. Lees meer op de website van Omrop Fryslân.