Bio-normen bij Triodos financiering intensieve landbouw

Triodos Bank hanteert bij financieringen voor nieuwe klanten in de intensieve veehouderijen de biodynamische normen, met specifieke aandacht voor de aanwending van mest en verbouw van voedergewassen op het bedrijf of in de directe omgeving. Dat bericht Biojournaal. Vidar Bakker, relatiemanager Landbouw en Voeding bij Triodos Bank geeft aan: “Er is werk aan de winkel voor de intensieve veehouderij om verder te verduurzamen, daarom is voor de financiering van nieuwe klanten de biodynamische werkwijze vanaf nu de norm. Hiermee willen we volgende stappen zetten op het gebied van onder meer dierenwelzijn en grondgebondenheid”, Op deze wijze wil Triodos Bank de transitie in de landbouw, met onder andere verschuiving van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit, ondersteunen. Lees het hele artikel op Biojournaal.