RVO-onderzoek: deel landbouwsubsidies kan natuur schaden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft 34 subsidieregelingen voor de landbouw onderzocht. 12 Regelingen hebben mogelijk schadelijke effecten op natuur en biodiversiteit. Dat komt volgens de onderzoekers doordat deze regelingen leiden tot schaalvergroting bij bedrijven. Andere regelingen leiden tot intensivering, met een hogere opbrengst per hectare en toename van gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Een deel van deze regelingen is uit de tijd dat er onzekerheid was over voedselzekerheid. Nieuwe regelingen hebben meer oog voor natuur en biodiversiteit. De Natuurweide en partnerorganisaties spannen zich voortdurend in om bij relevante ministeries kennis van de biologische landbouw en het biologische systeem te vergroten.  Zodat deze kennis wordt gebruikt bij het opstellen wat wetgeving en subsidieregelingen die natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn ten goede komen. Lees meer over het RVO-onderzoek: https://nos.nl/artikel/2489391-onderzoek-deel-subsidieregelingen-voor-de-landbouw-kan-natuur-schaden