NOS: groei biologische landbouw stagneert

De NOS meldt dat de biologische landbouw amper groeit. In sectoren als de geitenhouderij en pluimveehouderij nam het aantal biologische bedrijven af ten opzichte van 2022. Het totaal aantal gecertificeerde biologische landbouwbedrijven en bedrijven in omschakeling groeide wel licht, met 1,4%. Deze cijfers onderstrepen dat extra inspanningen nodig zijn om de groei van ‘biologisch’ te versnellen. De Natuurweide zet zich daar voor in, ook door bij de politieke partijen aan te dringen de groei van biologische landbouw en stimulering van consumptie op te nemen in hun programma’s. Lees het hele artikel op de NOS website: https://nos.nl/artikel/2487928-biolandbouw-groeit-amper-minder-geitenhouders-en-pluimveeboeren