Samenwerken onder nieuwe fosfaatregels

akkerbouwHet bestuur van de Natuurweide geeft biologische melkveehouders in overweging om hun samenwerking met plantaardige bedrijven in de vorm van een pachtcontract te gieten.

Biologische bedrijven hebben andere regels voor grondgebondenheid die in de Europese Verordeningen zijn vastgelegd. Het verschil met de nieuwe fosfaatregels is dat een samenwerking met een akkerbouwer voor de biologische regelgeving wel meetelt, maar voor de fosfaatrechten niet. Zowel bij het kabinet als bij de Tweede Kamer kregen Natuurweide en Biohuis onvoldoende gehoor om de biologische definitie van grondgebondenheid in de fosfaatwet te erkennen.

Omdat in de huidige wetsvoorstellen als peildatum 2 juli 2015 wordt gehanteerd, helpt het afsluiten van een pachtcontract niet voor fosfaatrechten die op basis van 2015 worden vastgesteld. We weten niet hoe dit in de toekomst zal gaan. Ook blijven Natuurweide en Biohuis lobbyen voor een erkenning van de speciale positie van biologische bedrijven.

Toch adviseert het bestuur van de Natuurweide melkveehouders die samenwerken met plantaardige bedrijven te gaan verkennen of zij via een pachtcontract land op naam kunnen krijgen. Deze duurzame relaties dragen dan bij aan de grondgebondenheid van de biologische melkveehouderij. En deze grondgebondenheid wordt steeds belangrijker. Daarom lijkt het verstandig om als bedrijf ook voor de fosfaatregelgeving 100% ‘grondgebonden’ te worden. Dit is momenteel voor 90% van de biologische melkveebedrijven het geval.

Binnen een pachtcontract kunnen alle zaken rondom toeslagrechten geregeld worden. Ook is dit helemaal in lijn met het biologische gedachtegoed, omdat deze uitgaat van duurzame relaties tussen veehouderij en de plantaardige sector.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Natuurweide.

Deze site maakt gebruik van cookies Klik hier voor meer informatie