Akkoord over plan grondgebonden melkveehouderij

Vandaag hebben diverse boeren-, natuur-, milieu en zuivelorganisaties als coalitie een akkoord bereikt over een toekomstbestendig plan. Het doel is dat in een periode van vijf jaar alle melkveehouderijbedrijven grondgebonden zijn. In het plan is ook een maatregelenpakket opgenomen om in 2017 de fosfaatproductie te verminderen.

De coalitie Grondgebonden melkveehouderij constateert dat het huidige sectorplan op onderdelen juridisch niet houdbaar is en dat een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) zal leiden tot schadeclaims van melkveehouders. Daarbij is er onvoldoende draagvlak voor het sectorplan binnen de sector en daarbuiten

De coalitie van boer, -en natuur & milieu, -en zuivelorganisaties nodigen andere sectorpartijen en zuivelorganisaties uit om zich aan te sluiten bij het Plan Grondgebonden Melkveehouderij.

Deze week zal het plan worden gepresenteerd en voorgelegd aan het ministerie van EZ en de leden van de Tweede Kamer.

Klik hier voor het persbericht (7 KB) en het Plan Grondgebonden Melkveehouderij (7 KB) .

Deze site maakt gebruik van cookies Klik hier voor meer informatie